Om pige DM

Hvad er Pige DM?
Dansk Skoleskak er ansvarlig for pige-skoleskakken i Danmark. I skoleskakklubberne rundt om i landet er pigerne lidt i undertal, derfor gør vi meget for, at pigernes sociale netværk styrkes på tværs af klubber og kredse. Hvert år i marts afholdes Pige DM, det officielle danmarksmesterskab i pige-skoleskak, for piger under 20 år. Alle kan deltage uanset deres styrke – også nybegyndere.

Pige DM har været afholdt hvert år siden 1983, og mange af pigerne kommer igen hvert år. Ud over at få spillet en masse skak, er der altid lagt meget vægt på hygge og socialt samvær.

pige-DM

Regler
Spillerne deles ind i følgende aldersgrupper:
Gruppe A: Født 1996-1999
Gruppe B: Født 2000-2001
Gruppe C: Født 2002-2003
Gruppe D: Født 2004-2005
Gruppe E: Født 2006-2007
Gruppe F: Født 2008-

Af sportslige hensyn kan nogle aldersgrupper evt. slås sammen. Der spilles efter Monradsystemet. Betænkningstiden er 30 minutter – dog spiller gruppe F dobbeltrunder med 15 minutters betænkningstid.
Der er en vandrepokal til hver gruppevinder og pokaler til de 3 bedste i hver aldersgruppe – også i tilfælde af at enkelte aldersgrupper slåes sammen. Desuden er der erindringspræmie til samtlige deltagere og enkelte runde/specialpræmier, som alle har en chance for at vinde.

 

Nordisk Mesterskab for piger
Igen i år er der mulighed for at kvalificere sig til de nordiske mesterskaber i pigeskak, der i 2015 afholdes i Kolding 1. – 3. maj. Se mere HER.

Til de nordiske mesterskaber bliver der dog kun spillet i følgende 3 aldersgrupper:
Gruppe A: Født 1996-1999
Gruppe B: Født 2000-2002
Gruppe C: Født 2003-

A-gruppen svarer til den danske A-gruppe. Danmarksmesteren og nr. 2 vil derfor gå videre.
B-gruppen vil blive repræsenteret af Danmarksmesteren fra den danske B-gruppe – altså 2000-2001 – og af den højst ratede fra årgangene 2000-2002.
C-gruppen vil blive repræsenteret af den bedst placerede fra 2003 i den danske gruppe C samt den højst ratede spiller født i 2003 eller senere.

Lidt kringlet er det, men alle skulle på den måde have mulighed for at kvalificere sig til de nordiske mesterskaber.

Det er ikke muligt at tilmelde sig en højere aldersgruppe til Pige-DM for derved at kunne kvalificere sig til NM. I det tilfælde, at der er personsammenfald mellem Danmarksmester og højest ratede, vil denne naturligvis komme afsted; og den anden plads vil gå til den næsthøjest ratede. Ratingtal vil da være de gældende pr. 1. marts 2015. Deltagelse ved Pige-DM er dog stadig et krav, såfremt man skal udtages via rating.

Indviklet!? Eventuelle spørgsmål til ovenstående besvares af pigeskakansvarlig ved Dansk Skoleskak Lisa Havshøj, mail: lisa@skoleskak.dk