Om pige DM

Hvad er Pige DM?

Dansk Skoleskak er ansvarlig for pige-skoleskakken i Danmark. I skoleskakklubberne rundt om i landet er pigerne lidt i undertal, derfor gør vi meget for, at pigernes sociale netværk styrkes på tværs af klubber og kredse. Hvert år i marts afholdes Pige DM, det officielle danmarksmesterskab i pige-skoleskak, for piger under 20 år. Alle kan deltage uanset deres styrke – også nybegyndere.

Pige DM har været afholdt hvert år siden 1983, og mange af pigerne kommer igen hvert år. Ud over at få spillet en masse skak, er der altid lagt meget vægt på hygge og socialt samvær.

pige-DM

Regler
Spillerne deles ind i følgende aldersgrupper:
Gruppe A: Født 1997-2000
Gruppe B: Født 2001-2002
Gruppe C: Født 2003-2004
Gruppe D: Født 2005-2006
Gruppe E: Født 2007-2008
Gruppe F: Født 2009-

Af sportslige hensyn kan nogle aldersgrupper evt. slås sammen. Der spilles enten efter Monradsystemet eller alle-mod-alle. Betænkningstiden er 25 minutter – dog spiller gruppe F dobbelt så mange runder med 15 minutters betænkningstid.
Der er en vandrepokal til hver gruppevinder og pokaler til de 3 bedste i hver aldersgruppe – også i tilfælde af at enkelte aldersgrupper slåes sammen. Desuden er der erindringspræmie til samtlige deltagere og der kan være enkelte runde/specialpræmier, som alle har en chance for at vinde.

 

Nordisk Mesterskab for piger
Igen i år er der mulighed for at kvalificere sig til de nordiske mesterskaber i pigeskak, der i 2017 afholdes i Sverige.

Til de nordiske mesterskaber bliver der dog kun spillet i følgende 3 aldersgrupper:
Gruppe A: Født 1997-2000
Gruppe B: Født 2001-2003
Gruppe C: Født 2004-

  • A-gruppen svarer til den danske A-gruppe. Danmarksmesteren og nr. 2 vil derfor gå videre.
  • B-gruppen vil blive repræsenteret af Danmarksmesteren fra den danske B-gruppe – altså 2001-2002 – og af den højst ratede fra årgangene 2001-2003.
  • C-gruppen vil blive repræsenteret af den bedst placerede fra 2004 i den danske gruppe C samt den højst ratede spiller født i 2004 eller senere.

Lidt kringlet er det, men alle skulle på den måde have mulighed for at kvalificere sig til de nordiske mesterskaber. Det er ikke muligt at tilmelde sig en højere aldersgruppe til Pige-DM for derved at kunne kvalificere sig til NM. I det tilfælde, at der er personsammenfald mellem Danmarksmester og højest ratede, vil denne naturligvis komme afsted; og den anden plads vil gå til den næsthøjest ratede. Ratingtal vil da være de gældende pr. 1. marts 2017. Deltagelse ved Pige-DM er dog stadig et krav, såfremt man skal udtages via rating.

Indviklet!? Eventuelle spørgsmål til ovenstående besvares af pigeskakansvarlig ved Dansk Skoleskak Lisa Havshøj, mail: lisa@skoleskak.dk