Tilmelding

Tilmelding senest torsdag den 28. februar 2019
bjarne.soendergaard@skolekom.dk
Med navn, fødselsdato, skole/skakskole, evt. rating, forplejning, evt. ledsagere.
Betales med overførsel samtidig med tilmelding:
Reg. nr.: 9070
Konto nr.: 1625930355